Technologie

JeNaCell är specialist på utveckling och tillverkning av bioteknik-härledd nanocellulosa med en väldefinierad design och en struktur som genereras under högkvalitativ kontroll. Med epi nouvelle+ naturelle har vi en unik produkt för efterbehandling av dermatologiska och kirurgiska ingrepp. Vår mission är den bästa möjliga och mest tilltalande behandlingen av mänsklig hud.

I Tyskland är vi årets produkt år 2016 i estetisk dermatologi. Vi har den bästa produkten för efterbehandling i den dermatologiska sektorn.

Dessa är grundpelarna som gör våra produkter extremt effektiva:

Teknologisk banbrytare

 

Grunden för tillverkning är en självutvecklad, globalt unik teknik för automatisk, kontinuerlig produktion av nanocellulosa. Denna effektiva metod innebär att detta fascinerande biomaterial för första gången kan produceras både i stora mängder och i konsekvent hög kvalitet. Dessutom möjliggör den innovativa processen stor variabilitet i tjocklek och längder som fritt kan väljas i produktionsprocessen.

Produktionskvalitet

 

Våra produkter imponerar med en exceptionell materialkvalitet, hög stabilitet och strukturell homogenitet. Kvalitetssäkring är naturligt för oss. Följaktligen producerar vi i en certifierad produktionsprocess enligt DIN EN ISO 13485: 12.

Experter inom våra områden

 

Vi är ett erfaret, tvärvetenskapligt team av specialister inom biokemi, bioteknik, ledning och marknadsföring. En djupgående vetenskaplig och teknisk expertis gör att vi kan styra våra produkters design och materialegenskaper och kombinera den med aktiva ingredienser.

Transparens

 

Vi är alltid tillgängliga för våra partners. Vårt företag är beläget i Jena. JeNaCell-företaget ser fram emot att träffa och lära känna våra partners. Våra medarbetare, hjärtat av vår framgång, vår produktion och vår premium-linje epi nouvelle + naturelle finns alla i Jena.

Ärlighet och förtroende

 

Ärlighet och integritet är våra kärnelement. Vi vill bygga långsiktiga partnerskap och hjälpa dig och dina patienter. Detta är vår vision. Långsiktig framgång kan bara uppnås genom att arbeta ärligt och tillförlitligt. Dessa värden är mycket viktiga för oss.

Made in Germany

 

Vi producerar endast i Tyskland. Platsen är mycket viktig för vidareutvecklingen av epi nouvelle + naturelle. Vårt nätverk, våra chefer och våra drivkrafter för innovation är alla i Tyskland. Vi kan försäkra oss om konstant hög kvalitet och garantera våra värderingar så som punktlighet och ambition. Detta är och kommer att förbli så!